Oprechte Haarlemmerolie sinds 1696

Historie

In 1672 ontwikkelt ‘schoolmeester’ Claes Tilly proefondervindelijk zijn middel ‘medicamentum gratia probatum’. Dit huismiddel is vooral bedoeld voor ontstekingen aan de urinewegen en voor de behandeling van gal- en nierstenen. Claes Tilly gaat dit middel testen onder arme zieken en kennissen en begint het langzamerhand te verkopen.

Claes Tilly, uitvinder en ontwikkelaar van Oprechte Haarlemmerolie, was een geletterd man. Hij was een schoolmeester uit Leiden die kennis had van Grieks en Latijn en publicaties van geleerden zoals Paracelsus las.


In 1694 trouwt Claes Tilly, inmiddels kinderloos weduwnaar, met Jannetje Booms. Zij is weduwe met een jonge baby. In 1696 krijgt Tilly van het gemeentebestuur van zijn woonplaats Haarlem toestemming om het product Oprechte Haarlemmerolie binnen de stad in zijn eigen bedrijfsruimte te gaan produceren en verkopen. Het middel wordt steeds populairder in Nederland en via de scheepvaart ook ver daarbuiten. Ook wordt het middel bij steeds meer kwalen toegepast.


De firma wordt in 1725 uitgebreid als Claes Tilly zijn oudste stiefkleinkind, Leendert Jonkhout, in dienst neemt van het bedrijf dat in de Haarlemse Achterstraat Oprechte Haarlemmerolie produceert. In zijn testament, dat Claes Tilly in 1734 laat opmaken, legt hij de manier van opvolging van het bedrijf vast. Leendert Jonkhout wordt de eerste officiële opvolger.


In 1762 overlijdt Leendert Jonkhout en neemt Claas de Koning, een (stief)achterkleinkind van oprichter Claes Tilly, de leiding van de firma over. Ook wordt de naam van het bedrijf dan aangepast naar de naam die het bedrijf vandaag de dag nog steeds voert: C. de Koning Tilly.


Door de eeuwen heen kent het bedrijf veel opvolgers terwijl de politieke ontwikkelingen zoals de bezetting door Napoleon en veel later door de Duitsers, maar ook de invoering van de Geneesmiddelenwet het bedrijf niet onberoerd laten. 


In 2017 wordt C. de Koning Tilly B.V., dan nog in handen van de laatste familiegeneratie van de elf generaties die het bedrijf in bezit hebben gehad, de heer Ruud van Dobben, officieel overgenomen door de groep Sacha-Yoast Beheer B.V. Om de historische familieband niet te verbreken, blijft de familie eigenaar van 1 aandeel.

Pas op voor namaak! 

Bron: Echo van het Zuiden 24 december 1905!

Pas op voor namaak uit 

Frankrijk, China en Afrika!

Het succes van Oprechte Haarlemmerolie kan onder andere worden afgelezen aan het feit dat het door de eeuwen heen door meerdere partijen wordt nagemaakt. In 1749 beklaagt het bedrijf zich bijvoorbeeld bij het gemeentebestuur over onder andere twee Haagse apothekers die het product namaken. De firma heeft meerdere, soms slepende rechtszaken gevoerd om zich hiertegen te verweren. 

Nog steeds hebben de enige échte producten van Oprechte Haarlemmerolie het officiële beeldmerk en C.de Koning Tilly als opdruk.

Recept 1696

Oprechte Haarlemmerolie is ook in de huidige tijd met zijn overweldigend aantal geneesmiddelen en voedingssupplementen nog steeds een gevraagd huismiddel dat in geen enkel medicijnkastje zou mogen ontbreken.

Het recept voor Oprechte Haarlemmerolie is een zorgvuldig bewaard geheim met ingrediënten zoals terebinth-olie en zwavel. Het middel wordt al eeuwenlang, ook in de huidige moderne tijd, gebruikt door mensen die overtuigd zijn van de genezende en zuiverende werking.

Men vindt Haarlemmerolie vooral heilzaam bij de wondgenezing en als desinfecterend middel. Ook zou het een goed effect hebben op de nieren en urinewegen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK