Oprechte Haarlemmerolie sinds 1696

Historie

In 1672 ontwikkelde ‘schoolmeester’ Claes Tilly proefondervindelijk zijn middel ‘Oprechte Haarlemmerolie.  Claes Tilly, uitvinder en ontwikkelaar van Oprechte Haarlemmerolie, was een geletterd man. Hij was een schoolmeester uit Leiden die kennis had van Grieks en Latijn en publicaties van geleerden zoals Paracelsus las.


In 1694 trouwde Claes Tilly, inmiddels kinderloos weduwnaar, met Jannetje Booms. Zij was weduwe met een jonge baby. In 1696 kreeg Tilly van het gemeentebestuur van zijn woonplaats Haarlem toestemming om het product Oprechte Haarlemmerolie binnen de stad in zijn eigen bedrijfsruimte te gaan produceren en verkopen. Het middel werd steeds populairder in Nederland en via de scheepvaart ook ver daarbuiten. 

De firma werd in 1725 uitgebreid toen Claes Tilly zijn oudste stiefkleinkind, Leendert Jonkhout, in dienst nam van het bedrijf dat in de Haarlemse Achterstraat Oprechte Haarlemmerolie produceerde. In zijn testament, dat Claes Tilly in 1734 liet opmaken, legde hij de manier van opvolging van het bedrijf vast. Leendert Jonkhout werd de eerste officiële opvolger.


In 1762 overleed Leendert Jonkhout en nam Claas de Koning, een (stief)achterkleinkind van oprichter Claes Tilly, de leiding van de firma over. Ook werd de naam van het bedrijf aangepast naar de naam die het bedrijf vandaag de dag nog steeds voert: C. de Koning Tilly.


Door de eeuwen heen kende het bedrijf veel opvolgers terwijl de politieke ontwikkelingen zoals de bezetting door Napoleon en veel later door de Duitsers, maar ook de invoering van de Geneesmiddelenwet het bedrijf niet onberoerd lieten. 


In 2017 wordt C. de Koning Tilly B.V., dan nog in handen van de laatste familiegeneratie van de elf generaties die het bedrijf in bezit hebben gehad, de heer Ruud van Dobben, officieel overgenomen door de groep Sacha-Yoast Beheer B.V. Om de historische familieband niet te verbreken, blijft de familie eigenaar van 1 aandeel.

Pas op voor namaak uit 

Frankrijk, China en Afrika!

Pas op voor namaak! 

Bron: Echo van het Zuiden 24 december 1905!

Het succes van Oprechte Haarlemmerolie kan onder andere worden afgelezen aan het feit dat het door de eeuwen heen door meerdere partijen wordt nagemaakt. In 1749 beklaagt het bedrijf zich bijvoorbeeld bij het gemeentebestuur over onder andere twee Haagse apothekers die het product namaken. De firma heeft meerdere, soms slepende rechtszaken gevoerd om zich hiertegen te verweren. 

Nog steeds hebben de enige échte producten van Oprechte Haarlemmerolie het officiële beeldmerk en C. de Koning Tilly als opdruk.

Recept 1696

Wat kunnen wij na 325 jaar nog toevoegen.

Oprechte Haarlemmerolie, een voedingssupplement dat in geen enkel huishouden zou mogen ontbreken.

Het recept voor Oprechte Haarlemmerolie is een zorgvuldig bewaard geheim met ingrediënten zoals terebinth-olie en zwavel. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK